WSRP

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


# 12
Naam Web Services for Remote Portlets (WSRP)
Versie 2.0
Beschrijving De Web Services voor Remote Portlets (WSRP) standaard definieert een samenhangende verzameling web services die de distrubutie van zowel logica (gedrag) als presentatie van webapplicaties mogelijk maakt. De logica of het gedrag van de webapplicatie vloeit voort uit de functie die de webapplicatie uitvoert. De presentatie is de wijze waarop de webapplicatie zich in zijn interface presenteert.
Specificatie http://www.oasis-open.org/committees/wsrp/
Beheerorganisatie OASIS
Status Opgenomen
Lijst Open standaarden voor “pas toe of leg uit”
Architectuurdomein Medewerkers en applicaties, Berichten en gegevens, Informatieuitwisseling
Toepassingsgebied Het bij elkaar brengen in een (keten)portaal van webapplicaties die door verschillende organisaties worden aangeboden, waarbij de leverancier van de webapplicatie controle moet houden over gedrag en presentatie van de webapplicatie.
Werkingsgebied overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Datum opname 2009/11/18