Webrichtlijnen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


# 1
Naam Webrichtlijnen
Versie 1.2 (augustus 2006)
Beschrijving Kern van de Webrichtlijnen is een set van 125 richtlijnen. Deze benoemen de eisen die moeten worden gesteld om een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige website te realiseren. De handleiding geeft aan hoe webbouwers deze eisen concreet kunnen toepassen en hoe opdrachtgevers de eisen kunnen controleren. Verder is er een toets beschikbaar waarmee gedeeltelijk kan worden gecontroleerd in welke mate een webpagina aan de gestelde eisen voldoet. De Webrichtlijnen zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze bouwen voort op de algemeen bekende webstandaarden en op de toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C (World Wide Web Consortium).
Specificatie http://www.webrichtlijnen.nl/richtlijnen/
Beheerorganisatie Overheid heeft antwoord
Status Opgenomen
Lijst Open standaarden voor “pas toe of leg uit”
Architectuurdomein Medewerkers en applicaties, Berichten en gegevens, Informatieuitwisseling
Toepassingsgebied Overheidswebsites (mede bestemd voor burgers)
Werkingsgebied Organisaties die onderdeel zijn van de rijksoverheid zijn vanaf 1 september 2006 verplicht ervoor te zorgen dat alle nieuwe websites voldoen aan de standaarden. Reeds bestaande websites moeten uiterlijk 31 december 2010 aan de standaarden te voldoen.
Datum opname 2008/05/14