Zaak is leidend voor registratie van document

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.29
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingLeidend voor de registratie van een informatie-object (document) is de zaak waarop deze betrekking heeft.
Motivatie

Documenten (informatie-objecten) spelen een belangrijke rol bij het zaakgericht werken. Zij staan ten dienste van één of meer zaken. Evenwel, niet het document (informatie-object), waarin bijvoorbeeld de (aan)vraag vervat is, is bepalend voor de afbakening van de zaak maar de (aan)vraag zelf. De uitkomst van de zaak is in belangrijke mate bepalend voor het duurzaamheidsregime van de daartoe behorende documenten. Van belang is dan ook dat een document niet als zelfstandige eenheid geregistreerd en behandeld wordt maar als onderdeel beschouwd wordt van de desbetreffende za(a)k(en).

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering, Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

De provincie dient er voor zorg te dragen dat elk informatie-object zodanig vastgelegd wordt dat eenduidig vast staat voor welke zaak of zaken dit object relevant is, tenzij expliciet vastgesteld is dat het informatie-object deel uit maakt van een proces dat niet zaakgericht wordt uitgevoerd. De zaakkenmerken bepalen voor het merendeel de zgn. metadata van het informatie-object. Niet die metadata zijn leidend bij de registratie van een object maar de zaakkenmerken. Punt van aandacht is het eenmalig vastleggen van een informatie-object, ook als dat relevant is voor meerdere zaken. Een andere implicatie is dat niet het informatie-object (document) in behandeling wordt genomen maar dat de zaak behandeld wordt waarvan het informatie-object één van de kenmerken is.

Implicaties (afgeleid)Zaak is leidend voor digitale duurzaamheid informatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair, Geo-gericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.