Zaakbehandeling vastgelegd voor verbetering

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR3.3.02
Type
StellingDe provincie legt informatie over de behandeling van de zaak zodanig vast dat daaruit informatie valt te genereren t.b.v. verbetering van de zaakbehandeling.
Motivatie

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt deels bepaald door het proces van levering, de wijze waarop de zaak is behandeld. Door informatie over behandelde zaken gestructureerd vast te leggen kan de zaakbehandeling gemonitord worden en kunnen voorstellen tot verbetering daarvan gedaan worden. Daarmee wordt op dit aspect bijgedragen aan de invulling van NORA-principe 31.

Motivatie (verwijzing)Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken, Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverlening, Processturing op twee niveaus, Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheiden
Implicaties

Gedurende de behandeling van de zaak moet relevante monitoring-informatie bij cq. van die zaak vastgelegd worden. Provincie dient verder een gestructureerd proces voor methodische verwerking van deze informatie en het doen van voorstellen voor verandering ingericht te hebben. Het optimaliseren van zaakbehandeling is opgenomen in principe P3.3.16.

ProjectthemaDiensten, Procesgericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkProcessen

"  Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werkenBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverleningBedrijfsarchitectuur-diensten" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Processturing op twee niveausBedrijfsarchitectuur-procesmanagement" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheidenBedrijfsarchitectuur-processen" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheidenCyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverleningInrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werkenProcessturing op twee niveausZaakbehandeling vastgelegd voor verbeteringDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.