Zaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijk

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.28
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingVan elke zaak is betrouwbare informatie toegankelijk over zaakkenmerken, betrokkenen bij de zaak, geplande en bereikte statussen, resultaten van de zaak en op de zaak betrekking hebbende documenten, objecten (inclusief locaties) en (eventueel besluiten.
Motivatie

Met dit principe geven we aan dat de zaak het verbindend element is tussen alle voor de zaak relevante informatie en dat al deze informatie in samenhang ontsloten moet kunnen worden. Het geeft ook invulling aan NORA-principe 18: ”De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs” en aan het principe P4.2.9: “Gegevens worden, waar mogelijk, voorzien van een locatieaanduiding. Het is derhalve van belang om informatie over een locatie te betrekken in de informatie over lopende en afgehandelde zaken. Aangezien veel zaken een ruimtelijke referentie kennen, wordt er hiermee voor gezorgd dat de desbetrefende informatie op eenvoudige wijze beschikbaar is voor degenen die bij een zaak betrokken zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn de lokatie waarop de zaak betrekking heeft en ook andere lokatie-gebonden informatie die voor het behandelen van de zaak relevant is.

Motivatie (verwijzing)Multi-channelaanpak, Locatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverlening, Inzicht geven in status dienstverlening, Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

Ten eerste dient alle genoemde informatie geregistreerd te worden. Ten tweede dient die registratie zodanig plaats te vinden dat altijd te herleiden is bij welke zaak die informatie behoort. Daarmee is niet gezegd dat al die informatie zich in één informatiesysteem moet bevinden. Ten derde dient alle genoemde informatie ontsloten te kunnen worden door middel van de zaakidentificatie, de ruimtelijke locatie waarop de zaak betrekking heeft (indien van toepassing) en andere zaakkenmerken die voor de afnemer en/of de interne bedrijfsvoering betekenisvol zijn. Digitalisering van de zaakinformatie en daarmee van het bedrijfsproces is veelal noodzakelijk om de toegankelijkheid van de informatie mogelijk te maken (zie ook principe P4.1.10). In aanvulling op de implicaties bij principe P3.3.7, is het van belang dat lokatie-gegevens aan een zaak gekoppeld kunnen worden en dat geo-informatie in combinatie met andere zaakinformatie eenvoudig en gebruiksvriendelijk ter beschikking van de zaakbetrokkenen komt. Alle genoemde informatie over de zaak vormt tezamen het zaakdossier en moet als geheel beheerd en gearchiveerd worden.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair, Geo-gericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Inzicht geven in status dienstverleningLocatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverleningMulti-channelaanpakVoldoen aan kwaliteitscriteriaZaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijkDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.