Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zaken

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR4.2.18
Type
StellingDe vastlegging van afspraken over de uitvoering van gelijksoortige zaken vindt plaats door middel van een zaaktype.
Motivatie

NORA-principe 28 en principe P3.2.12 geven aan dat er afspraken vastgelegd worden over de levering van de dienst of het product. Deze kunnen de dienst of het product zelf betreffen maar ook het proces waarlangs zij geleverd worden. In het tweede geval gaat het over de zaak. Het NORA-principe geeft niet aan hoe die afspraken vastgelegd worden. Door voor gelijksoortige en regelmatig uit te voeren zaken de afspraken vast te leggen bij het zaaktype hoeft dit niet meer per individuele zaak plaats te vinden. Leveringscondities zijn vooraf d.w.z. voorafgaand aan de (aan)vraag die leidt tot de zaak bekend. Hiermee wordt voorkomen dat sprake zou zijn van verschillende leveringscondities bij gelijksoortige zaken.

Motivatie (verwijzing)Benoemen verantwoordelijke voor producten/diensten processen en gegevens, Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken, Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening, Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd, Bundeling zaak vanuit perspectief van de afnemer, Aanvragen zaakgericht afhandelen en informatievragen direct beantwoorden
Implicaties

Consequentie van het volgen van deze richtlijn is dat de provincie de uitvoeringsafspraken van gelijksoortige zaken vastlegt per zaaktype en daartoe zaaktypen afbakent vanuit het perspectief van de afnemer. Aangezien zaken bedoeld zijn om producten en diensten te leveren is het zeer wenselijk per zaaktype vast te leggen op welke producten en diensten, zoals gespecificeerd in de producten- en diensten-catalogus (zie principe P3.2.20), dit betrekking heeft. Voor de hand liggend is om het definiëren en specificeren van zaaktypen als provincies in samenwerking te doen en vast te leggen in een zgn. zaaktypecatalogus.

ProjectthemaDiensten, Documentair, Geo-gericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevens

"  Benoemen verantwoordelijke voor producten/diensten zaken processen en gegevensBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werkenBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverleningBedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemdBedrijfsarchitectuur-diensten" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Bundeling zaak vanuit perspectief van de afnemerBedrijfsarchitectuur-diensten" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Aanvragen zaakgericht afhandelen en informatievragen direct beantwoordenBedrijfsarchitectuur-processen" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Aanvragen zaakgericht afhandelen en informatievragen direct beantwoordenBenoemen verantwoordelijke voor producten/diensten zaken processen en gegevensBundeling zaak vanuit perspectief van de afnemerGegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverleningInrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werkenVoor elke zaak is een verantwoordelijke benoemdZaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zakenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.