In processen gebruik maken van beschikbare basisregistraties

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.08
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingIn de provinciale processen wordt gebruik gemaakt van de beschikbare basisregistraties.
Motivatie

Om bij de dienstafnemer niet naar de bekende weg te vragen moet in de processen het raadplegen en gebruiken van al bij de overheid bekende gegevens zijn ingevoerd.

Motivatie (verwijzing)Locatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverlening, Eenmalig uitvragen van informatie, Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Maatregelen treffen voor data- en porocesmanagement en beveiliging en privacy
Implicaties

Dit betekent een omslag in denken bij de behandelend ambtenaar en het management. In plaats van te vertrouwen op de kwaliteit van de zelf verzamelde gegevens dient gebruik te worden gemaakt van bronregistraties die door andere partijen worden onderhouden. Deze registraties moeten vanuit het proces benaderd kunnen worden. De organisatie dient te inventariseren in welke processen van welke gegevens gebruik wordt gemaakt en te bepalen wat de impact is van het overstappen op het gebruik van basisregistraties. Vervolgens moeten processen en systemen daarop worden aangepast.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Eenmalig uitvragen van informatieIn processen gebruik maken van beschikbare basisregistratiesLocatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverleningMaatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacyOnderdeel vormen van integraal opererende overheidDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.