Omgevingswet voor provincies

Versie door Mnederlof (overleg | bijdragen) op 22 nov 2021 om 17:40 (→‎Direct naar de relevante onderdelen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Referentiearchitectuur Omgevingswet voor provincies

De provincies hebben een referentiearchitectuur Omgevingswet uitgewerkt. In de periode 2019-'21 is dit door de PPA-werkgroep 'Omgevingswet' uitgewerkt in drie iteraties. Het uiteindelijke resultaat is als één PDF te downloaden, maar hier ook in deze wiki uitgewerkt.

Download

Download hier de complete PDF-versie: Bestand:OwAP Referentie-architectuur v300 20210129.pdf

Inhoudsopgave thema

Leeswijzer

Dit architectuurdocument is de interprovinciale referentiearchitectuur voor de ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet. Het is speciaal opgesteld als hulpmiddel voor alle provincies bij hun opgave om de Ow goed te laten landen in hun eigen organisatie. Doelgroepen zijn de provinciale architecten, informatiemanagers, analisten, SIO-leden, en projectleiders verenigd in Prodo.
Voor de structuur van dit document hebben we gebruik gemaakt van het eerdergenoemde vijflaagsmodel van Nora, aangevuld met twee aspecten: duurzame toegankelijkheid en privacy & security. Het is een omvangrijk document en hoewel er een logische opbouw en volgorde in de hoofdstukken zit, is het aan te raden om eerst te kijken naar de eigen provincie-specifieke vragen of knelpunten en daar het juiste hoofdstuk of paragraaf bij zoeken. We hebben getracht volledig én kort en bondig te zijn, zonder onderwerpen te beschrijven die al op andere plekken van architecturale onderbouwing zijn voorzien. Zo beschouwen we het DSO grotendeels als een ‘black box’, en dus modelleren en beschrijven we dat niet volledig. Immers, het landelijke programma heeft dat al gedaan en zou ons alleen maar voor een aanvullende uitdaging stellen: het actueel houden ervan. Toch is het op sommige plekken wel nuttig gebleken om e.e.a. van de landelijke architectuur op te nemen. In 2020 waren diverse landelijke architectuuronderwerpen nog in beweging en dat zal in 2021 voor een deel ook nog gelden. Deze referentiearchitectuur hebben wij opgesteld met de voor ons tot dan toe meest actuele informatie (t/m januari 2021). De referentielijst toont de bronnen waar we van uit zijn gegaan. Nieuwe ontwikkelingen na januari 2021 zijn daarom niet meegenomen.

Direct naar de relevante onderdelen

De hoofdtekst bestaat uit zeven inhoudelijke hoofdstukken, naast dit inleidende deel met de referentiedocumenten en begrippen. Hieronder kun je direct naar de relevante onderdelen doorklikken

  • Grondslagenlaag. Dit is de eerste (bovenste) laag van het vijflaagsmodel. We benoemen de context en scope van de wet en laten de relevante wet- en regelgeving, alsook de principes en standaarden de revue passeren.

  • Organisatielaag. Achtereenvolgens komen het bedrijfsfunctiemodel (met de functies die gaan veranderen), het bedrijfsprocesmodel (met de relevante (nieuwe) processen), rollen, actoren en de principes en standaarden voorbij.

  • Informatielaag. Op acht onderwerpen zijn bedrijfsobjectmodellen gemaakt om inzicht te geven in hun onderlinge relaties.

  • Applicatielaag. We staan hier uitgebreid bij stil en hebben de relevante applicaties en applicatieservices geduid in de context van hun bedrijfsprocessen. Dit hoofdstuk gaat ook in op het applicatielandschap en de onderlinge informatiestromen en sluit af met de applicatieprincipes en -standaarden.

  • Netwerklaag gaat over de netwerklaag, met name de connectiviteit tussen DSO en de provincie.

  • Beheer:het beheer dat nodig is om het DSO en de werkzaamheden bij de provincie goed te laten functioneren.

  • Compliance. Hier komen de bovengenoemde duurzame toegankelijkheid en security & privacy aan de orde. Zoals ook bij de voorgaande hoofdstukken, sluiten we hier ook af met principes en standaarden voor deze twee thema’s.

In de bijlagen van de PDF staat een aantal paragrafen die ondersteunend zijn aan de hoofdtekst. Achtereenvolgens komt daar aan bod: een korte uitleg van de gebruikte modelering, het volledige ArchiMate rollen en actoren diagram, toelichting op diverse concepten, interactiemodellen en verschillende ArchiMate-uitwerkingen van het DSO-LV en LVBB. Deze bijlage-informatie is hier niet verder in wiki-vorm uitgewerkt.