Onder hetzelfde beheerregime brengen van geo- en andere informatiesystemen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP6.1.4
TypeBeheer
StellingGeo-informatiesystemen en –databases bevinden zich onder hetzelfde (gestructureerde) beheerregime als andere informatiesystemen en databases.
Motivatie

Dit lijkt een open deur. De ervaring leert echter dat deze gedachte op heel veel plaatsen nog geenszins gemeengoed is. De ontwikkeling van gestructureerd ICT-beheer (bijvoorbeeld door de implementatie van ITIL voor het technisch beheer, ASL voor het applicatiebeheer en BiSL voor functioneel beheer) is inmiddels ook in provincieland gemeengoed. Geo-informatiesystemen blijven echter op veel plaatsen buiten dit regime, door een combinatie van factoren. Om tot effectieve integratie van geo en niet-geo te komen en de interne bedrijfsvoering te optimaliseren, is het verder uitwerken van dit principe echter een randvoorwaarde. Hiermee sluit een provincie aan bij richtlijnen in de NORA ten aanzien van inrichting van een beheerorganisatie.

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

ASL en BiSL (of vergelijkbare beheermethodieken) worden uitgewerkt ten behoeve van het geo-applicatie en functioneel beheer. Meerdere provincies hebben hiervoor concrete plannen of blauwdrukken beschikbaar of al uitgewerkt. Er worden beheercomponenten benoemd, taken gedefinieerd en beheerrollen vastgesteld. Diverse coördinatie¬functies zullen nodig zijn om de diversiteit aan taken te kunnen uitvoeren. Functies zullen niet meer uitsluitend ten behoeve van geo- of niet-geo componenten worden ingevuld, maar vanuit een integrale visie op de informatievoorziening. Er zijn tegenwerpingen dat dergelijke beheermethodieken niet zouden werken voor de Geo-IT. Dit mag geen excuus zijn om de Geo-IT buiten het beheerregime te plaatsen. Het vinden van een pragmatische invulling kan een oplossing zijn.

ArchitectuurlaagBeheer
ProjectthemaGeo-gericht, Interne organisatie
NORA RaamwerkBeheerMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Onder hetzelfde beheerregime brengen van geo- en andere informatiesystemenStandaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoeringDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.