Platform Provincie Architecten

Uit PETRA Wiki
Versie door Eoord (overleg | bijdragen) op 13 apr 2011 om 12:36
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina


InhoudPETRA is een ‘living document’ en dat vraagt om een groep enthousiaste mensen die hun bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van deze referentie architectuur. Hiervoor is de volgende structuur opgezet:

Organisatie ten behoeve van onderhoud van de PETRA

Beheer van PETRA

 • Het platform van provincie architecten zorgt jaarlijks voor een nieuwe versie die vaststelling wordt aangeboden aan de BOAG Middelen.
 • Het platform van provincie architecten verzamelt wijzigingsvoorstellen op PETRA en zorgt per kwartaal voor bespreking van de wijzigingsvoorstellen van het afgelopen kwartaal. Hierbij worden afspraken gemaakt wie wanneer zorgt voor een tekstvoorstel om het wijzigingsvoorstel te verwerken in de volgende versie van PETRA.
 • Het platform provincie architecten neemt besluiten over architectuurvragen die in PETRA niet of onvoldoende zijn afgevangen. Dit kan per kwartaal, maar ook ad hoc tussentijds. Deze besluiten worden separaat vastgelegd en direct gepubliceerd. De besluiten worden samen met de wijzigingsvoorstellen meegenomen in de volgende versie van PETRA.
 • Het platform monitort relevante ontwikkelingen en vult de referentiearchitectuur daarop aan. De aanpassing vindt plaats in de vorm van wijzigingen in de oorspronkelijke tekst en aanvullingen in de vorm van Katernen. De implementatiestrategie NOIV zal zo bijvoorbeeld aan de referentiearchitectuur worden toegevoegd.

BOAG Middelen

 • Stelt jaarlijks de nieuwe versie van PETRA vast aan de hand van een besluitdocument van het platform waarin de meest significante wijzigingen of toevoegen staan.
 • Het besluitdocument wordt besproken met de portefeuillehouders van interprovinciale programma’s in de BOAG Middelen.

BAC BFEW

 • Op de gebruikelijke wijze informeert de BOAG Middelen de BAC BFEW over de nieuwe versie van PETRA.

Organisatie en taken PPA

 • Elke provincie kan één architect afvaardigen voor zitting in het platform. Deze architect heeft voldoende draagvlak in de eigen organisatie en krijgt voldoende mandaat mee om beslissingen te nemen.
 • De IPO-architect is lid van het platform van provincie architecten; raadpleegt en adviseert het platform en voorziet het platform van de nodige middelen. Hier kan gedacht worden aan geld maar ook ICT-faciliteiten als een wiki-omgeving, share-point functionaliteit etc.
 • Bij Interprovinciale projecten faciliteert het platform bij het maken van een Project Start Architectuur (PSA). Budget voor inhuur zal begroot moeten worden binnen het interprovinciale project.
 • De PSA wordt vastgesteld door of namens de opdrachtgever van een interprovinciaal project. De provinciearchitect zorgt voor een toets op deze PSA, dat deze toets wordt geaccordeerd door het platform en dat de toets wordt ingebracht bij de besluitvorming over de PSA.
 • De PSA wordt vervolgens als best practice in beheer genomen door GBO-Provincies.
 • De adviseur architectuur van het IPO vertegenwoordigt de provincies in de landelijke gremia.
 • Het platform van provincie architecten vergadert onder aansturing van een betaalde voorzitter, een autoriteit op het gebied van architectuur.
 • Het secretariaat van het platform wordt roulerend door de provincies opgepakt.


HierarchyPrevious.gif Beveiligingsprincipes Technische architectuur | Bijlagen HierarchyNext.gif