Voldoen aan kwaliteitscriteria

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitgangspunt
IDUP24
ThemaHogere kwaliteit dienstverlening
StellingDe provincie zorgt dat haar overheidsinformatie voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria: toegankelijkheid, vindbaarheid, uitwisselbaarheid, beschikbaarheid, juistheid, tijdigheid, volledigheid, authenticiteit en vertrouwelijkheid.
Motivatie

Onder duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid verstaan we de hierboven opgesomde kwaliteitscriteria. Deze duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid schiet voor overheidsinformatie tekort. Dit geeft politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en bedrijfsvoeringstechnische risico’s. Dit vermindert het vertrouwen in de democratie, kan leiden tot verlies van historische en culturele waarden en verminderde kwaliteit van de dienstverlening. Deze risico’s kunnen worden gemanaged door op de genoemde kwaliteitscriteria te gaan sturen. Dit vindt de wettelijke basis in artikel 3 van de Archiefwet 1995 om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren. In de Archiefregeling staan normen omschreven om deze criteria verder te toetsen en te bewaken.

Implicaties

De kwaliteitscriteria zijn vertaald naar een normenkader. Elke provincie dient dit normenkader in te voeren in haar organisatie. Er is een instrument voor zelfevaluatie aan de hand waarvan de provincies kunnen toetsen in welke mate ze voldoen aan dit normenkader en welke veranderagenda nodig is voor verbetering.

Implicaties (afgeleid)Beleggen verantwoordelijkheden lijnmanagement m.b.t. toegankelijkheid en betrouwbaarheid informatie, Bij inrichting van applicaties en services voldoen aan archiefwet en NEN, Bij verwerking van gegevens voldoen aan NEN2082, Classificering van producten processen informatie en verantwoordelijkheden, Inrichting op basis van een eisenmatrix, Inrichting organisatie toereikend voor toegankelijheid en betrouwbaarheid informatie, Leveranciersonafhankelijke standaarden, Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens, Ongevraagde registratie burgers en bedrijven alleen bij rechtshandelingen door provincie, Registratie procesgebonden informatie op moment van ontstaan c.q. ontvangst, Rekening houden met digitale duurzaamheid, Uitgaan van archiefregeling bij toekennen van metadata, Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincie, Zaak is leidend voor registratie van document, Zaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijk
ProjectthemaDiensten, Documentair
NORA RaamwerkGegevensopslagImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Beleggen verantwoordelijkheden lijnmanagement m.b.t. toegankelijkheid en betrouwbaarheid informatieBij inrichting van applicaties en services voldoen aan archiefwet en NENBij verwerking van gegevens voldoen aan NEN2082Classificering van producten processen informatie en verantwoordelijkhedenInrichting op basis van een eisenmatrixInrichting organisatie toereikend voor toegankelijheid en betrouwbaarheid informatieLeveranciersonafhankelijke standaardenMetadatering en uniforme ontsluiting van gegevensOngevraagde registratie burgers en bedrijven alleen bij rechtshandelingen door provincieRegistratie procesgebonden informatie op moment van ontstaan c.q. ontvangstRekening houden met digitale duurzaamheidUitgaan van archiefregeling bij toekennen van metadataVoldoen aan kwaliteitscriteriaWaarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincieZaak is leidend voor registratie van documentZaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijkDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.