Over de PETRA

PETRA Online

Welkom op de vernieuwde referentiearchitectuur voor de provincies: de Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur (PETRA). Deze referentiearchitectuur beschrijft een aantal onderwerpen van een provincie-organisatie. Het is één van de formele dochters van de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA)

Op deze PETRA-wiki zijn de basis referentiemodellen te vinden en thematische uitwerkingen die specifiek voor provincies zijn. Architectuurthema's die ook voor andere overheidslagen van toepassing zijn, zullen verschijnen op NORA.

Nieuwe versus oude PETRA

In november 2021 is deze nieuwe PETRA gepubliceerd met een beperkte inhoud. Het omvat het interprovinciale bedrijfsfunctiemodel en de referentiearchitectuur Omgevingswet voor provincies. Na publicatie zullen meer onderdelen worden toegevoegd. We werken daarbij met een flexibele lijst. De actuele stand van zaken is te vinden op de Roadmap 2022.

De oude PETRA blijft nog even online voor archiefdoeleinden, maar heeft geen leidende functie meer.

Beheer

Het beheer van de PETRA-wiki ligt nu in handen van vakgroep PPA (Platform Provincie Architecten). Elke provincie neemt hieraan deel met minimaal één architect.