Single Digital Gateway

De Europese verordening ‘Single Digital Gateway’ is in 2018 aangenomen en treedt gefaseerd in werking met december 2023 als uiterste deadline voor alle EU-lidstaten. Het doel van de SDG is burgers en bedrijven makkelijk toegang te geven tot digitale overheidsdienstverlening in EU-lidstaten.

De SDG-verordening steunt op drie pijlers:

  1. Informatie over rechten en plichten volgens regels van de EU en van de lidstaten
  2. Toegang tot een breed scala aan online procedures
  3. Ondersteuning bij vragen of problemen.


Voor de provincies is deze architectuur uitgewerkt om inzicht en overzicht te geven in de veranderingen in de organisatie en de informatiehuishouding van een provincie. De uitwerking is generiek waardoor deze bruikbaar is voor elke provincie. Om die reden is gebruik gemaakt van referentiecomponenten, die elke provincie kan vertalen naar haar eigen specifieke oplossingen. In deze referentiearchitectuur ligt de nadruk op de organisatie-, informatie- en applicatielaag van het NORA vijflaagsmodel. Zo zijn de bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties uitgewerkt en zijn de relevante rollen en actoren benoemd. Daarnaast komen bedrijfsobjecten en de informatiestromen in het applicatielandschap aan de orde. De architectuur bevat ook een aantal richtinggevende principes die provincies helpen bij de (her)inrichting van hun eigen processen en digitale oplossingen.

Download

De uitwerking van de referentiearchitectuur is nu alleen in PDF beschikbaar.

Bestand:SDG provincies Referentie-architectuur v100.pdf