Roadmap PETRA

De provinciale referentiearchitectuur is een levend product. Aan deze wiki worden nieuwe onderdelen toegevoegd, aangepast of verwijderd. Hieronder geven we onze globale roadmap weer.

Roadmap PETRA

In deze tabel is te zien aan welke producten er gewerkt wordt en wat ongeveer de planning is om te publiceren.

Product Status Verwachte oplevering Opmerking
Bedrijfsobjectmodel In opbouw 1e kwartaal 2024
Thema-architectuur Single Digital Gateway Opgeleverd 3e kwartaal 2023 Betreft een eerste iteratie o.b.v. tot nu toe beschikbare kennis en tijd.
(data)model hierarchie Opgeleverd 1e kwartaal 2023 Een begin van datamanagement en -architectuur. Betreft opstellen modeltopologie van DAMA DMBOK en MIM
Bedrijfsprocesmodel Opgeleverd 4e kwartaal 2022 Betreft een eerste iteratie op clusterniveau
Principes Gepauzeerd Tijdelijk gestopt

Backlog

Hieronder houden wij een globale backlog bij met onderdelen die we op termijn willen uitwerken. De volgorde is willekeurig en ook niet definitief, maar geeft inzicht in de plannen.

Nr Product Omschrijving
1 Toegankelijkheidsverklaring Een toegankelijkheidsverklaring van deze wiki ten behoeve van de digitale toegankelijkheid van de website
2 Applicatiefunctiemodel Een overzicht van de applicatiefuncties binnen de provincies. Hierbij mogelijk de combinatie maken met de generieke referentiecomponenten van de Softwarecatalogus van Gemma
3 Bedrijfsobjectmodel Een Archimate-diagram met de bedrijfsobjecten van provincies.
4 Thema Omgevingswet uitbreiden Uitbreiding van het thema Omgevingswet met o.a. de principes van duurzame toegankelijkheid.
5 Governance en beheer van PETRA Het goed inrichten van de governance en beheer van de totale PETRA.
6 Uitwerken Griffie In een view uitwerken van de Griffie als aparte organisatie, naast het ambtelijk apparaat.
7 Thema Data Uitwerken thema datamanagement, -governance, en -architectuur.