Gebouw

ArchiMate-element Gebouw
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-06d252a5-13c0-087a-7cb0-bff9ed2ee06d
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Gebouw
Documentatie  : Een pand, zijnde de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een pand, zijnde de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (BusinessObject) Gebouw Een fenomeen in de werkelijkheid, met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. Toelichting: Deze kent onder andere de volgende specialisaties: Adres: Een nadere aanduiding van een locatie waar iets of iemand bereikbaar is. Gebouw: Een pand, zijnde de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Perceel: Een kadastraal perceel is een onroerende zaak. Een kadastraal perceel is een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied (art. 1 lid 1 Kadasterwet). BGT-object: Een object in de basisregistratie grootschalige topografie, zijnde begroeid terreindeel, functioneel gebied, kunstwerkdeel, onbegroeid terreindeel, ondersteunend waterdeel, ondersteunend wegdeel, overbruggingsdeel, overig bouwwerk, pand, plaatsbepalingspunt, scheiding, spoor, tunneldeel, waterdeel, wegdeel of ongeclassificeerd object. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); Catalogus Basisregistratie Kadaster ( BRK); Catalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (BusinessObject) Ruimtelijk object SpecializationRelationship Deze svg is op 01-12-2021 02:21:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-12-2021 02:21:58 CET