OW-bedrijfsobjecten

Terug naar inhoudsopgave thema

Terug naar Omgevingswet informatielaag

Bedrijfsobjecten

De bedrijfsobjecten zijn beschreven voor:


Soms is er een nauwe relatie tussen rollen of actoren en bepaalde bedrijfsobjecten. Primair is gekozen de rollen en actoren van paragraaf 3.4 als bedrijfsobject te vermijden. Hiervoor zijn meer gegeneraliseerde bedrijfsobjecten gebruikt en is de rol of de actor geduid in de relatie tussen de bedrijfsobjecten. Hierop zijn twee uitzonderingen gemaakt:

  1. als de diagrammen met bedrijfsobjecten hierdoor slecht leesbaar worden;
  2. Als van de rol of actor informatie beschikbaar moet zijn op landelijk niveau of bij de provincie. In die gevallen is voor de definitie van het bedrijfsobject verwezen naar de definities van rollen en actoren in paragraaf 3.4.


Een voorbeeld van situatie 1: Een rechterlijke instantie is een rol, maar is ook als bedrijfsobject opgenomen. Een voorbeeld van situatie 2: Een overheidsorganisatie is een actor maar op landelijk niveau moet daar informatie over beschikbaar zijn. In de modellen van de bedrijfsobjecten wordt gebruik gemaakt van generalisatie en specialisatie. Wat geldt voor een generalisatie geldt ook voor een specialisatie. Om de beschrijvingen overzichtelijk en enigszins compact te houden is gekozen om de beschrijving van de specialisaties op te nemen onder de beschrijving van de generalisatie, als dat nodig is.